Sikringsskap 


 

Etter hvert som det blir med tiden vanligere å bruke mer elektroniske produkter i husholdningen kreves det mer av sikringsskapet enn før. Det er viktig å ikke ha et underdimensjonert sikringsskap, noe som ofte forekommer med skrusikringer.

Feil i sikringsskap kan resultere i varmgang og fare for brann kan oppstå. Dersom sikringen går er det en årsak bak dette. Dersom sikringen har gått og det er ønskelig med en el-sjekk eller behov for et nytt sikringsskap, kontakt Elektrikeren Sør så stiller vi opp.