El-kontroll industri


 

Elektrikeren Sør utfører kontroll av større elektriske anlegg knyttet til næringsbygg og industri. Dette kan inneholde årlige vedlikeholdsplaner med eller uten termografering, eller arbeid med å utarbeide oppdaterte kursfortegnelser, oversikt, og dokumentasjon av eksisterende anlegg.

 

Årlig inspeksjon

Følgende punker inngår i en årlig inspeksjon:

  • Visuell kontroll av tilkoblingspunkter.
  • Kontroll av kursfortegnelser og anleggsmerking.
  • Kontroll av anleggets generelle tilstand.
  • Kontroll av avdekning i tavler.
  • Kontroll av størrelse på vern opp mot kabeldimensjon
  • Test av aktuelle jordfeilbrytere

 

Termografering

 Vi kan i tillegg tilby termografering av hovedtavler og større underfordelinger.

Kontroll av elektriske anlegg gir flere fordeler:

  • Større anlegg kan kontrolleres på en effektiv måte.
  • kt brannsikkerhet. Feil kan oppdages før eventuell brann/skade oppstår.
  • Bidrar til å tilfredsstille nasjonale krav til intern-kontroll av elektriske anlegg
  • Kan inspisere elektrisk utstyr uten å hindre den daglige driften.

Termografering må utføres med tilnærmet full belastning på anlegget.

Termografering har en fastpris på 2500 eks/moms på hver tavle.

 Kontakt Elektrikeren Sør.